Cursos estiu Uptown English summer

Cursos d'estiu

ESPLAI INFANTIL

Esplai per als alumnes d’infantil (P3-P5).

Horari: Dilluns i dimecres de 17.30 a 19h.

Alumnes: mínim 4- màxim 12

En aquests cursos les famílies podran escollir realitzar el curs complet (del 25 de juny al 27 de juliol) o mig curs, o bé les primeres 2’5 setmanes (del 25 de juny a l’11 de juliol), o bé les últimes setmanes (de l’11 al 27 de juliol).

Mig curs
(7’5 hores)
Curs complet
(15 hores)
Esplai infantil 60€ 120€

ESPLAI PRIMÀRIA

Esplai per a alumnes de primària (1r a 6è).

Horari: Dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h.

Alumnes: mínim 4- màxim 12

En aquests cursos les famílies podran escollir realitzar el curs complet (del 25 de juny al 27 de juliol) o mig curs, o bé les primeres 2’5 setmanes (del 25 de juny a l’11 de juliol), o bé les últimes setmanes (de l’11 al 27 de juliol).

Mig curs
(20 hores)
Curs complet
(40 hores)
Esplai primària 80€ 160€

ESPLAI SETEMBRE

informació disponible a partir de finals de maig

CURSOS INTENSIUS PER A ADULTS I TEENS

Des del 25 de juny al 27 de juliol oferim cursos intensius per a adults i adolescents segons el seu nivell d’anglès.

Horaris

Teens: De dilluns de divendres de 9.30 a 12.30h.

Adults: De dilluns a divendres de 18.30 a 21:30h.

Alumnes: mínim 4- màxim 12

En aquests cursos els alumnes podran escollir realitzar el curs complet (del 25 de juny al 27 de juliol) o mig curs, o bé les primeres 2’5 setmanes (del 25 de juny a l’11 de juliol), o bé les últimes setmanes (de l’11 al 27 de juliol).

Mig curs
(39 hores)
Curs complet
(75 hores)
Intensius per
a adults i teens
319€ 637€

574€

(10% descompte)

CURSOS DE LISTENING I SPEAKING

Des del 25 de juny al 27 de juliol oferim classes de listening i speaking per a adolescents adults.

Horari

Adults: Dilluns i dimecres de 19 a 20:30h.

Adolescents: Dimarts i dijous de 10 a 11.30h.

Alumnes: mínim 4- màxim 12

En aquests cursos els alumnes podran escollir realitzar el curs complet (del 25 de juny al 27 de juliol) o mig curs, o bé les primeres 2’5 setmanes (del 25 de juny a l’11 de juliol), o bé les últimes setmanes (de l’11 al 27 de juliol).

Mig curs
(7’5 hores)
Curs complet
(15 hores)
Listening & speaking 64€ 128€

CURSOS INTENSIUS D’EXAMENS DE CAMBRIDGE

Des del 25 de juny al 27 de juliol oferim cursos intensius per a alumnes que vulguin preparar-se per a un dels exàmens oficials de Cambridge FCE (First Certificate in English) o CAE (Certificate in Advanced English).
Tots els professors tenen una àmplia experiència en la preparació dels exàmens oficials de Cambridge i totes les activitats d’aquest curs estan basades en el tipus d’examen.
Som un centre oficial preparador d’exàmens de Cambridge i facilitem els tràmits de matrícula als alumnes que es vulguin presentar a qualsevol dels exàmens oficials.

Horari: De dilluns a divendres de 18.30 a 21:30h.

Alumnes: mínim 4- màxim 12

En aquests cursos els alumnes podran escollir realitzar el curs complet (del 25 de juny al 27 de juliol) o mig curs, o bé les primeres 2’5 setmanes (del 25 de juny a l’11 de juliol), o bé les últimes setmanes (de l’11 al 27 de juliol).

Mig curs
(39 hores)
Curs complet
(75 hores)
 

Intensiu exàmens

de Cambridge

319€ 637€

574€

(10% descompte)

CLASSES PARTICULARS

Classes en horari flexible 34€/hora

GRUPS PARTICULARS

Classes en horari flexible 44€/hora (entre 2 i 4 persones)

Watch Dragon ball super