Classes d’angles infantil a horta (P3, P4 i P5)

Infantil (P3, P4 i P5)

HORARIS I CURSOS

DURANT EL CURS 2023-2024 NO OFERIREM CLASSES PER ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL.

OBJECTIUS I METODOLOGIA

Durant l’etapa d’educació infantil és quan tenim més capacitat d’aprenentatge i memòria i és per això que és essencial iniciar l’estudi de llengües estrangeres a edats tan primerenques, ja que això afavorirà un aprenentatge molt més ràpid i de més qualitat.

És en aquesta etapa quan els nens i nenes aprenen a dir més de 100 paraules relacionades amb diferents temes que treballarem a partir d’una gran varietat de recursos.

Els alumnes s’inicien en l’ús i comprensió de la llengua anglesa i comencen a aprendre frases curtes, podent respondre en anglès a certes preguntes senzilles que se’ls formulin.

A la nostra acadèmia comptem amb una aula adaptada per a alumnes d’entre 3 i 5 anys i disposem de material didàctic adequat a les seves necessitats.

La metodologia que seguim amb els alumnes d’infantil considerem que és la idònia per fomentar un ambient amè, familiar i divertit perquè els nens i nenes aprenguin anglès mentre fan altres activitats com conta-­contes, jocs, cançons, manualitats i petits diàlegs.

La professora encarregada d’aquests grups és diplomada en educació infantil i amb una àmplia experiència ensenyant anglès a nens i nenes d’aquestes edats; és per això que les necessitats dels seus fills i filles tant lingüístiques, afectives com de desenvolupament personal quedaran àmpliament cobertes per afavorir un clima apropiat per a l’aprenentatge de l’anglès.

Watch Dragon ball super