Exàmens Oficials de Cambridge Uptown English

Exàmens oficials de Cambridge

Tots els exàmens de Cambridge English avaluen les competències d’expressió oral, comprensió auditiva, comprensió lectors i expressió escrita dels alumnes. També valoren el coneixement de vocabulari i gramàtica. Des de la nostra acadèmia facilitem la matrícula a aquests exàmens i en garantim una bona formació i preparació.

CPE­ Certificate of Proficiency in English
C2 Marc comú europeu de referència
És el títol de nivell més avançat que Cambridge English ofereix. Aquest certificat demostra que el candidat ha aconseguit un nivell d'anglès extremadament alt. Sol ser realitzat per mestres d'anglès no natius, traductors o persones que necessiten un domini excel∙lent de l'anglès per qüestions professionals o acadèmiques.
CAE­ Certifcate in Advanced English
C1 Marc comú europeu de referència
És un examen de nivell avançat reconegut per empreses, institucions educatives i departaments governamentals en tot el món. Normalment és requerit per estudiar en un país de parla anglesa o per a treballar en llocs on es requereixi un domini fluït de l'anglès.
FCE ­ First Certificate in English
B2 Marc comú europeu de referència
Aquest examen de nivell intermedi alt demostra la capacitat d'utilitzar l'anglès quotidià, tant escrit com parlat, per a finalitats laborals o educatives. És el certificat més reconegut en el món laboral i és un requeriment de les universitats catalanes per a poder graduar­se.
PET­ Preliminary English Test
B1 Marc comú europeu de referència
És un títol de nivell intermedi per a adolescents i adults. Certifica que el candidat és capaç d'utilitzar les seves destreses lingüístiques en anglès per treballar, estudiar i viatjar. És exigit per algunes universitats als seus alumnes de màsters.
KET­ Key English Test
A2 Marc comú europeu de referència
És un títol de nivell bàsic que demostra que el candidat pot utilitzar l'anglès per comunicar­se en situacions senzilles. Certifica que ha iniciat el procés d'aprenentatge de l'anglès de forma correcta. Té un format similar als exàmens de PET i FCE, i serveix com una experiència útil.
MOVERS És un examen perfecte per a nens d'entre 10 i 11 anys ja que els ajuda a desenvolupar les seves destreses lingüístiques i seguir avançant en el seu aprenentatge de l'anglès.
STARTERS És l'inici de l'aprenentatge d'idiomes per part del nen. És un examen amè i divertit per a nens d'entre 8 i 9 anys que els introdueix al anglès quotidià escrit i parlat.

Watch Dragon ball super