Classes d’anglès nens i nenes a horta

Nens i nenes ( 1r a 6è primària)

HORARIS I CURSOS

Els alumnes de 1r fan 1 hora a la setmana en un sol dia (divendres  a les 17.30h).

Els alumnes des de 2n a 5è o 6è de primària (depenent del nivell) fan 2 hores de classe a la setmana, repartits en dos dies.
Tots els nostres cursos tenen una durada de 37 setmanes (començant a mitjans de setembre i finalitzant la setmana de la revetlla de Sant Joan).

Els grups de primària són dilluns i dimecres, dimarts i dijous o divendres a les 17.30h. Depèn de l’edat i/o el nivell vindran un dia de la setmana o un altre.

OBJETIUS I METODOLOGIA

Durant l’etapa d’educació primària és quan els alumnes comencen a llegir i escriure en anglès. Poc a poc van ampliant el seu vocabulari i aprenen a utilitzar correctament estructures gramaticals bàsiques tant a nivell oral com escrit. Durant aquests anys, els alumnes tenen la possibilitat de presentar­se a dos exàmens oficials (STARTERS i MOVERS), els quals els motiven per seguir aprenent i interessar-­se encara més en la llengua anglesa.

La nostra metodologia es basa en l’aprenentatge holístic, ja que donem igual importància a les diferents parts d’aprenentatge de la llengua: expressió oral i escrita i comprensió lectora i auditiva. Els nostres grups reduïts afavoreixen que els alumnes puguin expressar­se tant amb altres companys/es (es realitzen moltes activitats en parelles i/o grups), com amb el professor (natiu i qualificat), que els servirà de guia i ajuda durant tot el curs. Les classes que oferim son molt entretingudes i dinàmiques, ja que comptem amb projectors interactius i es treballa amb diferents recursos com el llibre de text, recursos online, material extra i jocs per tal que es pugui aprendre des de diferents perspectives i activitats.

L’avaluació és continuada, ja que cada setmana els nens tindran deures per fer a casa i així repassar i complementar el que s’ha fet a classe. Regularment, es faran petites proves i exàmens per observar l’evolució de l’alumne. Durant el curs, les famílies tindran l’oportunitat de tenir dues reunions amb el professor per comentar l’evolució del seu fill o filla.

Watch Dragon ball super